2012-10-15 23:49:48

Solidarnost na djelu 2012.

Dana 11. 10. 2012. većina učenika 6., 7. i 8. razreda naše škole uključila se u akciju Crvenog križa - Solidarnost na djelu.

Učenici su najprije bili formirani u grupe kako bi što lakše i što brže obišli cijelo područje Općine Ljubeščica. Krenuli u akciju u 14,00 sati te su do 18,00 sati obišli zadane dijelove naše općine. Kako se akcija približavala kraju, učenici su se vraćali u školu te donosili sve što su sakupili.

Možemo zaključiti da je akcija i ove godine uspješno provedena! Kad su svi timovi donijeli sakupljeno, sve se prebrojalo te je utvrđeno da smo ove godine u akciji Solidarnost na djelu sakupili:

 3 483,70 kn i 440 kg krumpira, luka, zelja i mrkve.

 

Zrinka Bađun, 7. razred


Osnovna škola Ljubešćica