2019-08-01 12:27:03

Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)“

Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)“

– dodatna obavijest za roditelje –

 

U privitku je dopis Varaždinske županije o projektu „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)“.

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                                 Ivica Rojc


Osnovna škola Ljubešćica