2020-09-21 20:24:06

Kaj me veseli?

     Bez obzira na lošu epidemiološku situaciju izazvanu virusom Covid–19 u Zlataru je u subotu 19. rujna 2020. održan „Zbor malih pjesnika“ koji će se zasigurno pamtiti po manjem broju malih recitatora, po nošenju maskica te držanju distance među gledateljima i izvođačima. Među najuspješnijim malim pjesnicima našla se i Mirna Horvatić, učenica šestog razreda OŠ Ljubešćica, koja je vrlo sigurno i izražajno izvela svoju pjesmu „Kaj me veseli?“ koja će zauvijek ostati zabilježena u vrlo lijepo osmišljenoj zbirci recitala. Mirnu je pripremila učiteljica Sanja Horžić.

     Na natječaj je pristiglo 257 kajkavskih literarnih radova iz 45 osnovnih škola pa članovi Prosudbenog povjerenstva u sastavu, prof. Željka Horvat – Vukelja, dr.sc. Ivo Kalinski i prof. Ivančica Tomorad, nisu imali nimalo lak zadatak odabrati najbolje radove za zbirku te izvođenje na završnoj svečanosti.

     Mirna je svojom pjesmom „Kaj me veseli?“ gledateljima i čitateljima nastojala prenijeti vrlo jasnu poruku da nas u životu trebaju veseliti male stvari: mamin kušlec, babičina zlevka, ftiček kaj popeva, a najviše  bi nas u ovom vremenu trebalo veseliti zdravlje. Pročitajte Mirninu pjesmu!

 

Kaj me veseli?

 

Jenput v stare, kmične hiže,

babica me pitala:

“Kaj te dete veseli?“.

Mene veseliju male stvari.

Jen črleni cvetek na polu

il' pak ftiček kaj popeva

meni na volu.

Veseli me i kad su si zdravi,

al' i oni mali črni mravi.

Veseli me i sunce kaj greje

i maček kaj vodu pije.

Kad mi mama kušlec da v čelo,

i kad deda zaspi uz drevo.

Veseli me kad moj pes laje

i babica koja mi kolače poskrivečki daje.

A znaš babica kaj me najviše veseli?

Veseli me kad sme si v hiže

i kad zlevka na stol stiže.

 

 


Osnovna škola Ljubešćica