preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ljubešćica

 > Dokumenti  > Donacije
Donacije

Donacije 2019.

 • 27.09.2019. Cedar Agro d.o.o, vl. Igor i Kristijan Novoselec, Kalnička 4, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 800,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 30.9.2019. Martina, obrt za ugostiteljstvo, Zagrebačka 38, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 2.10.2019. Eko čišćenje sjaj, vl. Marijan Funtak, Bednjanska 15, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 3.10.2019. Igor Barlek donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 3.10.2019. KD info d.o.o., vl. Darko Krznar, Koprivnička 7, 42200 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 3.10.2019. PMG Produkti d.o.o., Optujska 115, 42200 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 300,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 3.10.2019. Laby d.o.o., vl. Goran Labaš, Dobriše Cesarića 159, 42200 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 600,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 4.10.2019. FINAS d.o.o., vl. Dražen Štriga, Braće Radića 15, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 4.10.2019. AE-INVEST d.o.o., vl. Danijel Tomiek, Zagrebačka 65f, 42222 Ljubešćica donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.500,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 10.10.2019. Trgonom d.o.o., Varaždinska 13, 42220 Novi Marof donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 14.10.2019. Marnet d.o.o., M. Krleže 11, 42200 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 18.10.2019. Mozaik parket - Hokman, vl. Ilija Hokman, Presečno 34, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 18.10.2019. Jeklotehna-ting d.o.o., vl. Drago Smoljanec, Možđenec 1/L, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 18.10.2019. Tomel j.d.o.o., vl. Željko Dvorski - Tom, Črnile 4, 42223 Varaždinske Toplice, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 11.11.2019. Transporti Horvatić, vl. Miljenko Horvatić, Zagrebačka 47, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 15.11.2019. INN d.o.o., vl. Goran Gaić, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 15.11.2019. KLOMONT, vl. Alen Klopotan, Presečno 38a, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 19.11.2019. Dimnjačarsko-pećarsko trgovački obrt Kišak, vl. Miljenko Kišak, Možđenec 41, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 300,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 19.11.2019. Vizor d.o.o., Koprivnička 1, 42000 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 300,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 26.11.2019. Elmont projekt d.o.o., vl. Valentino Dvorski, Zagorska 108, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 27.11.2019. Sjaj tim d.o.o., vl. Marijan Funtak, Gospodarska 1, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 2.12.2019. Alvin, obrt za graditeljstvo, vl. Alvin Barjaktarević, Zagrebačka 52, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.
 • 31.12.2019. Roletarstvo Šolaja d.o.o., ulica Josipa Pupačića 26, 42200 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 200,00 kn za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike.

 

Donacije 2018.

 • 12.02.2018. KLOMONT, vl. Petar Klopotan, Presečno 38a, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 12.02.2018. Mozaik parket Hokman, vl. Ilija Hokman, Presečno 34d, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.  
 • 13.02.2018. Alvin, obrt za graditeljstvo, vl. Alvin Barjaktarević, Zagrebačka 52, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 14.02.2018. Stolarski obrt M-Žugec, Zagrebačka 28c, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 400,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 14.02.2018. Eko Pametna Energija j.d.o.o., Kneza Branimira 73, 10000 Zagreb, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 100,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 22.02.2018. AE-INVEST d.o.o., Zagrebačka 65f, 42222 Ljubešćica donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 05.03.2018. Martina, obrt za ugostiteljstvo, Zagrebačka 38, 42222 Ljubešćica donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 05.03.2018. FINAS d.o.o., Braće Radića 15, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.
 • 22.03.2018. Visinski radovi Draginić, Dvorščakova 2a, 42000 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije Županijske smotre LiDraNo 2018.

 

 • Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, 20.02.2017. donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 5 mBot edukacijskih STEM robota s Bluetoothom u vrijednosti od 2.000,00 kn, temeljem sporazuma o sudjelovanju u Croatin Makers ligi.

 

Donacije 2017.

 • 17.01.2017. MARNET d.o.o., M. Krleže 1/1, 42000 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije međuopćinske smotre LiDraNo 2017.
 • 23.01.2017. ALVIN, obrt za graditeljstvo, Zagrebačka 52, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije međuopćinske smotre LiDraNo 2017.
 • 23.01.2017. Stolarski obrt M-Žugec, Zagrebačka 28c, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 400,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije međuopćinske smotre LiDraNo 2017.
 • 31.01.2017. KD-INFO d.o.o., Koprivnička 7, 42000 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 400,00 kn za podmirenje dijela troškova organizacije međuopćinske smotre LiDraNo 2017.

 

 • Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, 20.02.2017. donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 20 BBC micro:bit kompleta u vrijednosti od 2.278,56 kn, u sklopu projekta STEM kompetencije.

 

 • 19.07.2017. ALVIN, obrt za graditeljstvo, Zagrebačka 52, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“.
 • 04.08.2017. AE-INVEST d.o.o., Zagrebačka 65f, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

 • 18.08.2017. PMG PRODUKTI d.o.o., Optujska 115, 42000 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 200,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

 • 29.08.2017. ZIDARSKI OBRT ŽUTI, Možđenec 139a, 42220 Novi Marof, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“.

 • 31.08.2017. BENC TRANS, Kalnička 24, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 400,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

 • 18.09.2017. TRANSPORTI HORVATIĆ, Zagrebačka 47, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 800,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

 • 05.10.2017. FINAS d.o.o., Braće Radića 15, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 1.000,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

 • 17.10.2017. KD-INFO d.o.o., Koprivnička 7, 42000 Varaždin, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

 • 18.10.2017. SAKY j.d.o.o., Zagrebačka 43a, 42222 Ljubešćica, donirao je Osnovnoj školi Ljubešćica 500,00 kn za podmirenje dijela troškova tiskanja zbirke literarnih radova „Ljubeška zipka“

   

   


Obavijest učenicima 8. razreda

Poštovani roditelji, dragi učenici 8. razreda,

     polako se približava kraj vašeg osnovnoškolskog obrazovanja, a time i vrijeme upisa u srednju školu. Kampanja za upis u srednju školu ove godine neće biti kao što je bila do sada, već će se, do daljnjega, sve odvijati online. Mi ćemo se potruditi da na vrijeme dobijete sve informacije koje bi vam mogle olakšati izbor i upis u željenu srednju školu. Sve informacije objavljivat ćemo u vašem virtualnom razredu 8. razreda u aplikaciji Yammer, kao i na stranici Škole, onako kako će nam škole slati materijale.

Anketa za roditelje

Anketni upitnik za roditelje, koji su zainteresirani za pohađanje ...

Poštovani roditelji, molimo Vas da pristupite donjem linku i ispunite kratku anketu

https://forms.gle/CjyeZqL5a2j3TjMTA

Svima se unaprijed zahvaljujemo!

 

Rezultati ankete

 

Kutak za roditelje

(Kliknite na sliku)

e-Dnevnik

Individualni razgovori

  Školska godina 2019./20.

CARNET WEBMAIL

natjecanja

Donacije

Predavanja

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

SOS 112

Arhiva vijesti
CMS za škole logo
Osnovna škola Ljubešćica / Zagrebačka 22, HR-42222 Ljubeščica / os-ljubescica.skole.hr / ured@os-ljubescica.skole.hr
preskoči na navigaciju